วัดกลางบางพระ หลวงพ่อสมหวัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาว จ.นครปฐม

วัดกลางบางพระ

วัดกลางบางพระ เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากองค์พระปฐมเจดีย์แล้ว ชาวนครปฐมยังนิยมไปกราบไหว้ขอพร หลวงพ่อสมหวัง เพื่อความเป็นสิริมงคล ขอโชค ขอลาภทั้งเรื่องงานและเรื่องอื่นๆ

วัดกลางบางพระ ที่มาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของชาว จ.นครปฐม

วัดกลางบางพระ

ว่ากันว่าเมื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์พม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยา พระพุทธปฆิมากร ต้นศรีมหาโพธิ์ ข้าราชบริพารและชาวบ้านได้อพยพไปทางเรือเมื่อถึงคลองบางพระ ได้เกิดพายุทำให้เรือล่มลง พระพุทธปฏิมากรจมน้ำ แต่ต้นศรีมหาโพธิ์ลอยน้ำจากคลองบางพระ ไปจนถึงตำบลศรีมหาโพธิ์และได้โตขึ้นบริเวณนั้น

ต่อมาวัดได้สร้างขึ้นบริเวณที่พระพุทธปฏิมากรจมน้ำ ตรงกลางระหว่างวัดบางพระกับวัดศรีมหาโพธิ์ จึงเป็นที่มาของ วัดกลางบางพระ และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานประจำวัดให้คนมากราบไหว้ขอพร

หลวงพ่อทับทิม วัดกลางบางพระ

หลวงพ่อทับทิม เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ทำจากหินทรายแดงแกะสลักสมัยอยุธยา เป็นพระประธานในพระอุโบสถ มีพุทธลักษณะคล้ายกับหลวงพ่อโสธรคาดว่าสร้างในสมัยเดียวกัน

เจดีย์พระเกศจุฬามณี

ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีลักษณะคล้ายทรงระฆังคว่ำสร้างมาจากทองเหลือง หล่อเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เมตรมียอดสถูปแบบอินเดีย ประดิษฐาน ณ มณฑปพระเกศจุฬามณี วัดกลางบางพระ

หลวงพ่อพุฒ สุนทโร วัดกลางบางพระ

หลวงพ่อพุฒ สุนทโร สักการะสรีระสังขาร อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ

คาถาบูชาหลวงพ่อพุฒ สุนทโร
อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ
สุนทโร อาจาริโย จะมหาลาโภ สัพพะสุขขัง
จะมหาลาภัง สัพพะโภคัง สัพพะธะนัง ภะวันตุเม

หลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ

วัดกลางบางพระ

หลวงพ่อสมหวัง พระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือ ปางสะดุ้งมาร ก่ออิฐถือปูน หุ้มด้วยกระเบื้องโมเสก จัดสร้างโดยหลวงพ่อพุฒ สุนทโร (พระครูสุนทรวุฒิคุณ) ตามคำนิมิตบอกกล่าวของเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 15 เมตร ยกฐานขึ้นจากพื้นดิน 6 เมตร มีซุ้มหอระฆังประดับทั้งสี่ทิศ ภายในบรรจุมวลสารต่างๆ

ประกอบพิธีพุทธาภิเษก พร้อมอัญเชิญพระพุทธรูป 9 นิ้ว 99 องค์บรรจุไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้กราบไหว้สักการะ เดิมมีชื่อเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ ต่อมาเมื่อมีคนมาบนบานแล้วสมหวัง จึงนำของแก้บนมาถวายและเรียกว่า หลวงพ่อสมหวัง เป็นต้นมา

ต่อมาวัดได้สร้างขึ้นบริเวณที่พระพุทธปฏิมากรจมน้ำ ตรงกลางระหว่างวัดบางพระกับวัดศรีมหาโพธิ์ จึงเป็นที่มาของ วัดกลางบางพระ และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานประจำวัดให้คนมากราบไหว้ขอพร

คาถา และ คำบูชา หลวงพ่อสมหวัง

คาถาหลวงพ่อสมหวัง

ตั้งนะโม 3 จบ
     อิติสุคโต สะมิชฌิตาสะพุทโธ นะโมพุทธายะ หลวงพ่อสมหวัง สมดังปรารถนา เงินทองไหลมา นะชาลีติ       กิจการก้าวหน้า แคล้วคลาดปลอดภัย ค้าขายร่ำรวย เฮงตลอดปี ดีตลอดไป

คำบูชาหลวงพ่อสมหวัง

ตั้งนะโม 3 จบ
     กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา มะเหสักขายะ
     เทวะตายะ อะภิปาลิตัง อิทธิปาฏิหาริกัง
     พุทธะมัชฌิมาราเม สมิชฌิตาสะพุทธะปฏิมัง ปูเชมิหัง
     ยาวชีวัญจะ สุกัมมิโก สุขะปัตถิตายะ
     ตั้งจิตอธิษฐาน กราบขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ผู้ยังความสมหวังให้สำเร็จได้

จุดขอพร หลวงพ่อสมหวัง (บริเวณองค์พระ)

ข้าพเจ้าชื่อ…นามสกุล…เป็นผู้มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัย ต่อหลวงพ่อสมหวัง และเทวา อารักษ์ ผู้สถิตอยู่ ณ พุทธสถานนี้
ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะขอพรหลวงพ่อสมหวัง ดังต่อไปนี้
     1. ………
     2. ………
     3. ………
          ขอให้หลวงพ่อสมหวังและเทวา อารักษ์ ผู้สถิตอยู่ ณ พุทธสถานแห่งนี้ จงดลจิตดลใจของข้าพเจ้า ได้สร้างแต่กรรมดี สร้างบารมีของคนให้พ้นภัยพาล มีมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์ มงคลดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า กิจการก้าวหน้า แคล้วคลาดปลอดภัย ค้าขายร่ำรวย ความเจ็บขออย่าได้ ความไข้ขออย่ามี จะทำกิจใด ขอให้สำเร็จสมหวังทุก ๆ ประการเทอญ
     เสร็จแล้วนำมือขวาไปแตะที่พระหัตถ์ของหลวงพ่อสมหวัง พร้อมกับกล่าวคำว่าสาธุ 3 ครั้ง
     (เมื่ออธิษฐานขอพรจบ ให้ไปอธิษฐานรับพรที่จุดรับพรด้านล่าง เพื่อความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา)

จุดรับพร หลวงพ่อสมหวัง บริเวณหน้าองค์พระด้านล่าง

นั่งคุกเข่า (กราบ 3 ครั้ง) ตั้งนะโม 3 จบ แล้วตั้งจิตอธิษฐาน
     พรใดอันประเสริฐ ที่หลวงพ่อสมหวัง
     และเทวา อารักษ์ ที่ปกปักรักษาพุทธสถานแห่งนี้
     ได้ประสิทธิ์ประสาทพรให้ ข้าพเจ้าขอน้อมรับ
     พรอันประเสริฐนั้น จงสำเร็จเกิดมี สมหวัง 
     แก่ข้าพเจ้า ในการครั้งนี้เทอญ (กราบ 3 ครั้ง)

วิธีแก้บนหลวงพ่อสมหวัง

สำหรับผู้ที่มากราบไหว้หลวงพ่อสมหวังจะมาขอพรให้ประสบความสำเร็จและสมหวังในเรื่องต่าง ๆ นั้น ทั้งในเรื่องของความรัก อยากให้ครอบครัวมีความมั่นคง ให้ได้พบเจอคู่ครอง ถ้าหากว่าสำเร็จแล้วก็มาแก้บนด้วยหัวหมู รวมถึงขอพรเรื่องธุรกิจ การงาน เงินทองและโชคลาภ หากสมหวังก็จะนำไข่ไก่มาถวายเป็นจำนวนมาก
          ของแก้บน : ไข่ไก่ ไข่เป็ด ข้าวสาร และหัวหมู เพื่อทางวัดจะนำไปมอบต่อให้โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชนใกล้วัด รวมถึงนำไปประกอบอาหารแจกผู้มาทำบุญที่วัด

น้ำมนต์ใบเสมา วัดกลางบางพระ 

น้ำมนต์ใบเสมา แห่งวัดกลางบางพระนี้ เป็นน้ำมนต์ธรณีสาร ทำขึ้นเพื่อป้องกันคุณไสย เสนียดจัญไร ล้างอาถรรพ์ ขจัดสิ่งอัปมงคล จะจัดทำพิธีเดือนละ 4 ครั้ง [1]

ปักหมุดสถานที่ วัดกลางบางพระ

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยแปดล้านปี
พิพิธภัณฑ์เครื่องมือเกษตรกรรมพื้นบ้านและของโบราณ
ตลาดชุมชนเล็กๆ ที่ชาวบ้านนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย
ที่อยู่ : วัดกลางบางพระ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จุดสังเกต : วัดกลางบางพระ ตั้งอยู่ห่างจากวู้ดแลนด์เมืองไม้ สถานที่ท่องเที่ยวนครปฐมชื่อดังเพียง 7 กิโลเมตร และไกลจากกรุงเทพ นับจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประมาณ 50 กิโลเมตร [2]

สรุป วัดกลางบางพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จ.นครปฐม

ถ้าหากใครได้ไป จ.นครปฐม ก็ไม่ควรพลาดไปไหว้สักการะ ขอพรหลวงพ่อสมหวัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ที่ วัดกลางบางพระ หลวงพ่อทับทิมพระประธานในพระอุโบสถ อีกทั้งสามารถกราบสักการะสรีระสังขาร หลวงพ่อพุฒ สุนทโร ตามความเชื่อว่าต้องประสบความสำเร็จสมดังความปรารถนาแน่นอน

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน
Picture of OTP
OTP

แหล่งอ้างอิง