วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ศิลปะเชียงแสน ดินแดนล้านนา จ.เชียงใหม่

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวง ที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปที่สำคัญอย่าง “พระพุทธสิหิงห์” ที่พุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศไทยต่างเดินทางไปกราบไหว้กันอยู่ไม่ขาดสาย

ประวัติความเป็นมาและสิ่งสำคัญ

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร นิกายเถรวาท วิหารหลวงแห่งนี้มีศิลปะแบบล้านนาและรัตนโกสินทร์ ผสมผสานอยู่ด้วยกัน และยังมี พระมหาเจดีย์ธาตุ หรือพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุประจำปีนักษัตร มะโรง

ประวัติ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1888 โดยกษัตริย์เชียงใหม่ ราชวงศ์มังราย พระนามว่า พญาผายู ทรงสร้างเพื่อบรรจุพระอัฐิของ พญาคำฟู พระราชบิดา หลังจากนั้นทรงสร้างพระอาราม หอไตร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และทรงประทานชื่อว่า วัดลีเชียงพระ และอัญเชิญ พระพุทธสิหิงค์ จากเชียงรายมาประดิษฐานใน สมัยพญาแสนเมือง [1] จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระสิงห์ 

23 พ.ย. 2483 สมัย รัชกาลที่ 8 ได้พระราชทานโปรดเกล้าฯ ยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหาร เป็น วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสำคัญประจำวัด

วิหารหลวง สร้างในสมัย ครูบาเจ้าศรีวิชัย ประดิษฐาน พระศรีสรรเพชญ หรือ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นประธาน

พระวิหารลายคำ ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ที่คาดกันว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ.700 โดยกษัตริย์ 3 พระองค์จากกรุงลังกา และพระอรหันต์ 20 รูป จึงเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศ

พระมหาเจดีย์ หรือ พระธาตุหลวง พระธาตุประจำปีนักษัตร มะโรง บรรจุพระเกศาธาตุ และ กู่มณฑปปราสาท ถูกสร้างขึ้นปีเดียวกันกับที่สร้างวัด [2]

ข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าอาวาส: พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ)

เวลาทำการ: 09.00-18.00 น. 

ที่ตั้ง: วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์: 053 248 604

พิกัด: QXQJ+CQ เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

การเดินทางไปยัง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

เริ่มต้นที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

โดยรถแท็กซี่สนามบิน ราคาเริ่มต้นที่ 120-160 บาท

รถแดง ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย

(ราคาประมาณเดียวกันกับ วัดเกตการามและวัดโลกโมฬี เพราะเป็นวัดอยู่ในเมืองและไม่ไกลกันมาก)

วิธีการเดินทางเป็นขั้นตอน พร้อมแผนที่ สายรถ ตารางอัปเดตเวลาไปถึง

ที่มา: วิธีการเดินทาง [3]

สรุป วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ที่ประดิษฐาน พระธาตุประจำปีนักษัตร “มะโรง”

เที่ยวชมวัดสวย ศิลปะแบบล้านนา สุดตระการตา กราบขอพร “พระพุทธสิหิงค์”เพื่อความเป็นสิริมงคล แนะนำ ที่เที่ยวเชียงใหม่ หนึ่งในวัดที่ต้องมาให้ได้ ที่นี่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน
OTP
OTP

แหล่งอ้างอิง