วัดสน โรงเรียนสอนการพระปริยัติธรรม ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

วัดสน

วัดสน วัดใจกลางชุมชนแห่งนี้ สามารถมองเห็นวิวของกรุงเทพมหานครได้จากศาลาการเปรียญหลังที่มีบันไดนาคทอดยาวสูงขึ้นไป เป็นวัดราษฎร์ มหานิกาย วัดยังมีการจัดตั้งโรงเรียนการสอนพระปริยัติธรรมด้วย

ประวัติความเป็นมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญ

วัดสน มีการจัดทำวัตถุมงคลออกมาให้คนเช่านำไปกราบไหว้บูชา เช่น ตะกรุด 7 ดอก ตะกรุดเดี่ยวพิรอดแขน เป็นต้น เป็นอีกหนึ่งวัดที่อยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ เช่นเดียวกับ วัดแจงร้อน และ วัดประเสริฐสุทธาวาส

ประวัติ

ดั้งเดิมนั้นบริเวณวัด มีต้นสนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่า วัดต้นสน ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกกันสั้นๆ ว่า วัดสน คาดการณ์ว่าวัดถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2400 ประมาณจากอุโบสถหลังเดิมที่ถูกรื้อถอนไปในปี พ.ศ.2458 และไม่แน่ชัดว่า วัดสน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2415 หรือไม่ได้ระบุไว้แน่ชัด

สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญ

อุโบสถ มีพระพุทธรูป 3 องค์ องค์ที่เป็นพระประธานถูกสร้างขึ้นใน สมัย ร.6 ส่วนอีก 2 องค์นั้น เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มาตั้งแต่อุโบสถหลังเดิม จิตรกรรมฝาผนังเล่าพุทธประวัติและทศชาติชาดกทั้ง 4 ด้าน
ศาลาการเปรียญไม้สักเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี และ ศาลาการเปรียญที่มีบันไดพญานาคทอดยาวสูงขึ้นไปมองเห็นวิวอันสวยงามของเมือง
รูปเหมือนหลวงปู่โม้ เกจิอาจารย์ ที่ชาวบ้านเขตราษฎร์บูรณะนี้รู้จักดี [1]

ข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าอาวาส: พระครูศีลวราภรณ์ (พระสมเกียรติ ฐานุตฺตโร)
ที่อยู่: วัดสน ซอยสุขสวัสดิ์ 35 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 [2]
เวลาทำการ: 07.00-21.00 น.
พิกัด: MGF7+49 กรุงเทพมหานคร

การเดินทาง

วัดสน

โดยรถประจำทาง: สายที่ผ่านใกล้ๆ สาย ปอ.140, ปอ.142, 20, ปอ.20
การเดินทาง: ไปยังวัดสน
ที่มา: วิธีการเดินทางและเส้นทางการเดินทาง ประเภทต่างๆ [3]

สรุป วัดสน วัดริมคลองแจงร้อน ราษฎร์บูรณะ

นอกจากจะมี ศาสนสถานสำคัญ โรงเรียน การสอนพระปริยัติธรรมยังมีโรงเรียน แหล่งความรู้ต่างๆ สามารถมาศึกษาหาความรู้กันได้แล้ว ยังมีเครื่องรางของขลัง ให้เช่าไปกราบไหว้บูชากันอีกด้วย ทั้งในรอบบริเวณวัดนี้ยังเป็น แหล่งค้าขายผ้าที่สำคัญ แห่งหนึ่งของ กรุงเทพมหานคร

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน
OTP
OTP

แหล่งอ้างอิง