วัดโลกโมฬี วัดที่สายมูด้านความรัก ต้องไม่พลาด จ.เชียงใหม่

วัดโลกโมฬี

วัดโลกโมฬี เป็นวัดเก่าแก่อายุ 500 กว่าปีแล้ว สถาปัตยกรรมโบราณแบบล้านนาของวัดนี้ สวยงามตระการตา โดยมีพระวิหารที่เป็นเอกลักษณ์ และมีชื่อเสียงในด้านการมู เรื่องความรัก อยู่ที่ตำบลศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่      สายมูเตรียมตัวมาได้เลย

ประวัติความเป็นมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญ

ปัจจุบัน จุดเด่นของ วัดโลกโมฬี คือ การให้ประชาชนได้สรงน้ำพระ ที่บนยอดพระเจดีย์ โดยการตักน้ำใส่รอก แล้วให้เราชักขึ้นไป สรงที่ด้านบน เพื่อความเป็นสิริมงคล

ประวัติ วัดโลกโมฬี

โดยประวัติ ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าสร้างขึ้นในสมัยใดกันแน่ แต่ปรากฏชื่ออยู่ในตำนานของวัดพระธาตุดอยสุเทพ แต่ วัดโลกโมฬี อยู่มาถึง 3 ยุคคือ ยุคอาณาจักรล้านนา ยุคล้านนาพม่า และยุครัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2502 กรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียน วัดโลกโมฬี เป็นโบราณสถานแห่งชาติ
9 พ.ย. 2544 กรมการศาสนาได้อนุมัติยกฐานะจากวัดร้างให้เป็นพระอารามที่ถูกต้องตามกฎหมาย [1]
6 พ.ย. 2546 ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนพระเมาลี

สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งสำคัญประจำวัด

พระวิหารไม้โบราณ ภายในประดิษฐานพระประธานประจำวัด พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ
พระเจดีย์โบราณทรงปราสาท
รูปเหมือนพระนางจิรประภามหาเทวี ประดิษฐานภายในวัด [2]

ข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าอาวาส: ดร.พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์
เวลาทำการ: 08.00-17.30 น.
ที่ตั้ง: วัดโลกโมฬี ถนน มณีนพรัตน์ ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:
พิกัด: QXWM+C2 เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

การเดินทาง ไปยัง วัดโลกโมฬี

วัดโลกโมฬี

เริ่มต้นที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยรถตู้ประจำทาง บริษัท ขวัญเวียงขนส่ง
ขึ้นตรงหัวมุมอาคาร ระหว่างประตูทางออกที่ 1 และ 2
เที่ยวแรกเริ่ม เวลา 06.00 น.
เที่ยวถัดไปออกทุกๆ 30 นาที ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย
รถแดง ราคาเหมาประมาณ 120 บาท
แท็กซี่สนามบิน ประมาณ 160 บาท
(ราคาประมาณเดียวกันกับ วัดเกตการามและวัดโลกโมฬี เพราะเป็นวัดอยู่ในเมืองและไม่ไกลกันมาก)
วิธีการเดินทางเป็นขั้นตอน พร้อมแผนที่ สายรถ ตารางอัปเดตเวลาไปถึง
ที่มา: วิธีการเดินทาง [3] 

สรุป วัดโลกโมฬี เที่ยวชมวัดเก่าพร้อมมูเรื่องความรัก ที่จังหวัดเชียงใหม่

ชมศิลปะโบราณตามแบบล้านนาอายุกว่า 500 ปี ที่วัดนี้แล้วสายมูที่ ต้องการ มูเรื่องความรัก ที่นี่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากเช่นกัน เนื่องจากวัดตั้งอยู่ในตัวเมือง ออกจากวัดนี้ สามารถเที่ยวชมสถานที่สำคัญโดยรอบบริเวณ วัดต่างๆ คุ้มค่ากับการมาเชียงใหม่แน่นอน

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน
OTP
OTP

แหล่งอ้างอิง