สปาร์ตา (Sparta) นักรบโบราณสุดโหด และแข็งแกร่งที่สุดในโลก

สปาร์ตา

สปาร์ตา ไม่ใช่ชื่อของมีด หรือของมีคมอย่างที่เข้าใจกัน แต่เป็นชื่อเรียกของรัฐอิสระ ชาวดอเรียน หลายท่านอาจจะเคยเห็นนักรบโบราณ ในภาพยนตร์ต่าง ๆ แต่วันนี้ ทางเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จัก ประวัติความเป็นมา และถิ่นที่อยู่ ของนักรบโบราณเหล่านี้ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ข้อมูล ที่มาของชื่อ สปาร์ตา และถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของกลุ่มนักรบ

ที่มาของชื่อ สปาร์ตา (Sparta) มาจากชาวกรีกโบราณ เพื่อแสดงให้เห็นถึง นครรัฐสปาร์ตา ซึ่งกลุ่มคนที่ก่อตั้งรัฐนี้ ขึ้นมาเป็นกลุ่มแรก ได้เข้ามาอยู่ในถิ่นฐาน หุบเขาของแม่น้ำยูโรทัส และก่อตั้งเป็นกลุ่มชนเผ่า ในยุคโบราณ มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ ลาโอเนีย

โดยจุดมุ่งหมาย ของชนเผ่ากลุ่มนี้ จะเน้นการฝึกฝน ทักษะทางทหาร มีผู้คนมากมาย ต่างเรียกรัฐพวกนี้ว่า รัฐทางทหาร ที่มีความเข้มแข็งที่สุดในประวัติศาสตร์ของกรีกโบราณ ซึ่งเหล่า สปาร์ตา มีความแข็งแกร่ง และเหนือกว่า จักรวรรดิเปอร์เซีย และจักรวรรดิเอเธเนียน

เป็นกลุ่มนักรบ ที่เป็นผู้ปกป้องรัฐ หรือกลุ่มชนเผ่าอื่น ๆ ในยุคกรีก พวกเขาสามารถก่อตั้งดินแดน และรัฐของตนเอง สามารถยึดครองดินแดนอื่น ๆ ได้ด้วยยุทธวิธีทางสงคราม ดังนั้น จึงให้ความสำคัญ ต่อระบบทหารเป็นอย่างมาก ได้รับการยอมรับ ว่าเป็นชนเผ่าที่มีความสามัคคี และแข็งแกร่งที่สุดในยุคสงครามกรีก

สปาร์ตา ยังมีระบบสังคม และรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับการแนะนำโดย ไลเคอร์กัส นักกฎหมายในตำนานชาวกรีก เขาได้สร้างกฎให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ สามารถเพิ่มขีดความสามารถ ทางการทหาร ได้อย่างอิสระ ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มุ่งเน้นการฝึกระบบทหาร อย่างเต็มรูปแบบ

สภาพทางภูมิศาสตร์ ของรัฐนักรบกรีกโบราณ

สปาร์ตา

รัฐของนักรบกรีกโบราณ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ลาโคเนีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Peloponnese ถิ่นที่อยู่ในยุคสมัยโบราณ ถูกสร้างขึ้นบนฝั่งแม่น้ำยูโรทัส ซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้ โดยเป็นแหล่งน้ำจืด และมีหุบเขาล้อมรอบ เป็นป้อมปราการตามธรรมชาติ

ซึ่งภูเขาที่รายล้อมเหล่านี้ ใช้ในการป้องกันการรุกรานของศัตรู ถึงแม้จะไม่มีเส้นทางออกสู่ท้องทะเล แต่พวกเขาก็มีท่าเรือ ซึ่งเป็นของเหล่าข้าราชบริพาร บนอ่าวลาโคเนีย เอาไว้ใช้ประโยชน์ ในด้านการขนส่ง และการทำสงคราม

มีตำนานได้เล่าสืบต่อกันมา มีกษัตริย์ของ ลาโคเนีย ซึ่งเขาเป็นลูกของเทพซูส เขาทำการแต่งงานกับหญิง สปาร์ตาบุตรสาวของยูโรทัส ในตำแหน่งเจ้าเมืองของเขานั้น ก็ได้มีการตั้งชื่อเมือง ตามชื่อภรรยาของเขา และกลายเป็นรัฐในยุคสมัยต่อมา

สภาพเศรษฐิจ ของชนเผ่านักรบโบราณ

ในช่วงยุคสมัยนั้น สภาพทางเศรษฐกิจของรัฐ ถือได้ว่ามีความแตกต่าง จากเอเธนส์เป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบของการปกครอง และวิถีการดำรงชีวิต ที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แรงงานทาสของรัฐ ถือได้ว่าช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

และในทางระบบเกษตรกรรม ถือเป็นธุรกิจ ที่ทำให้รัฐเดินหน้าระบบได้ ด้วยสภาพภูมิประเทศ ที่เอื้ออำนวย ประชาชน สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองได้ ด้วยการทำการเกษตร และแรงงานทาสนั้น จะมีการจ่ายส่วย หรือภาษี เป็นพืชพันธุ์ หรือผลไม้แทน

รีวิว หน้าที่สำคัญของผู้หญิงในชนเผ่า สปาร์ตา

ซึ่งส่วนใหญ่รัฐนี้จะเป็นระบบทหาร และมีผู้ชายทำหน้าที่เป็นหลัก ผู้หญิงในชนเผ่า ก็จะมีบทบาทในการปลูกฝังภาวการณ์เป็นผู้นำ และทักษะทางทหาร ผู้ชายจะต้องไปเป็นทหาร เมื่อมีอายุครบ 20 ปี ส่วนผู้หญิงจะมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

ซึ่งส่วนใหญ่ สปาร์ตา จะเน้นไปที่การศึกษา มุ่งเน้นให้เด็กผู้หญิงมีความแข็งแกร่ง ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ มีการฝึกอบรมทางด้านกีฬา และเรียนรู้การปกครองด้วยตนเอง รวมถึงครอบครัว ผู้หญิงในชนเผ่าสปาร์ตา ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สิน และของมีค่าต่าง ๆ ตามฐานะของตนเอง

ที่มา : บทบาทของสตรี [1]

สรุป สปาร์ตา

กลุ่มชนเผ่าเหล่านี้ เป็นนักรบโบราณที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคกรีก นอกจากจะชนะสงครามด้วยความสามัคคี ยังมีระบบการปกครองที่น่าสนใจ ไม่เอาเปรียบผู้หญิง และยังมีบทบาทหน้าที่สำคัญทางด้านการเมือง

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง