ประวัติ แม่ไม้มวยไทย ศาสตร์การต่อสู้ รากลึกความเป็นไทย

แม่ไม้มวยไทย

แม่ไม้มวยไทย นั้นมีประวัติศาสตร์ที่อันยาวนาน [1] เริ่มจากสมัยสงครามในสมัยก่อน จะเป็นศาสตร์ที่เห็นได้ชัดว่า แตกต่างกันในสมัยปัจจุบันอย่างมาก ซึ่งในสงครามนั้น การโจมตีจะใช้ได้ทั้ง หมัด เข่า ศอก หรือบ้าง ตำรา ก็อาจจะมี ศีรษะ ที่ใช้ในการโจมตี

ซึ่งจะสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมวยไทยนั้นก็จะแบ่งกันตามท้องถิ่น โดยสายหลักที่จะเห็นได้ชัดก็จะมี มวยไชยา มวยโคราช มวยพระนคร มวยท่าเสา โดยจะมีข้อความที่พูดไว้ว่า “มวยฉลาดลพบุรี ท่าดีมวยไชยา หมัดหนักมวยโคราช ไวกว่ามวยท่าเสา”

โดยหลังปี 2475 เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้มีการออกพระราชบัญญัติมวยไทย จากกรมพลศึกษา เพื่อพัฒนาวงการมวยที่มีคุณภาพมากขึ้น แถมยังได้จัดการ เวที ก่อสร้างเวทีที่มีมาตรฐานอย่าง เวทีลุมพินี และ เวทีมวยราชดำเนิน

แม่ไม้มวยไทย การวิวัฒนาการ ที่มีมาตรฐานมากขึ้น

เมื่อในปี 2477 กระทรวงมหาดไทย ได้ร่างกติกา เพื่อการคุ้มครอง มวยไทย มวยสากล เพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมมากที่สุด จากที่ผ่านไปสองปี กรมพลศึกษา ก็ได้จัดตั้งการแข่งขัน และ ทำการปรับปรุงกติกาที่ได้ร่างไว้ โดยหลังจากที่เริ่มการแข่งขันจริงจัง  ใช้กติกาที่ได้ตั้งมาใหม่ ในรัชกาลที่ 6

โดยรูปแบบการชก มวยไทย นั้น ในปัจจุบันได้มีเวทีประจำอย่าง ราชดำเนิน และ เวทีลุมพินี ซึ่งเป็นการแข่งขันถาวร โดยในปี 2542 ได้มีสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยอาชีพ ได้จัดตั้ง พ.ร.บ. ให้มีหน้าที่ คุ้มครอง สนับสนุน โดยถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของวงการมวย

ในปัจจุบัน มวยไทยนั้น ได้รับความนิยมอย่างมาก ชาวต่างชาติ ให้ความสนใจแก่มวยไทยอย่างมหาศาล จากการถ่ายทอดสดใน คริสต์ศตวรรษที่ 21 จึงเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ต่างชาติรู้จัก สนใจมากขึ้น ในเรื่องของวัฒนธรรมมวยไทย

ประโยชน์ แม่ไม้มวยไทย เมื่อเข้ารับการฝึกฝน

แม่ไม้มวยไทย การฝึกมวยไทยนั้น จะก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย และ จิตใจ [2] หรือจะเป็นการควบคุมอารมณ์ได้ดีมากขึ้น โดยเสริมสร้างความเป็นระเบียบวินัยมากขึ้น โดยมวยไทยนั้นจะสอดคล้องกับคุณธรรม จริยธรรม เพราะเป็นการ ครอบครู ไหว้ครู

โดยการชกมวยนั้นจะ สอดคล้อง ไปกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ จิตใจที่จะได้รับจากการฝึกฝน ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งของจิตใจ เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ และ ปลดความลังเล ซึ่งจะสอนในเรื่องการข้ามขีดจำกัด ของตนเอง เพื่อก้าวไปสู่จุดสูงสุด

แถมการฝึกฝนมวยไทย ยังเป็นศาสตร์ที่อยู่คู่มาอย่างยาวนาน โดยจะช่วยส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ความเป็นไทยในแบบฉบับที่ทันสมัย มีผู้ที่สนใจรากลึกความเป็นไทย ยังสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้หลากหลายด้านอีกด้วย

แม่ไม้มวยไทย กติกาที่มีมาตรฐาน จะมีอะไรบ้าง

แม่ไม้มวยไทย

โดย กติกามวยไทย ในสมัยปัจจุบันได้ถูกกำหนดไว้ว่า การแข่งขันทุกครั้งควรใช้นวมที่มีขนาด 4 ออนซ์ พร้อมกับสวมกางเกงขาสั้น ใส่กระจับ และ ยังมีทั้งความเชื่อทางวัฒนธรรม ที่มีของขลังผูกไว้ด้านท่อนแขน และ ตรงศีรษะ จะถอดออกตอนร่ายรำไหว้ครูเสร็จ

โดยการ แข่งขัน จะมีกรรมการที่ชี้ขาดอยู่บนเวที 1 คน พร้อมกรรมการให้คะแนนข้างเวที 2 ตน โดยจำนวนยกที่จะชก จะมีการแข่งขันถึง 5 ยก ซึ่งจะมียกละ 3 นาที พร้อมกับการพักยกละ 2 นาที โดยอวัยวะที่ใช้ในการต่อสู้ได้นั้นจะมีเพียง หมัด เท้า เข่า ศอก แถมการชกแต่ละครั้ง จะแบ่งตามรุ่นน้ำหนัก ซึ่งจะมีทั้งหมด 19 รุ่น

สรุป แม่ไม้มวยไทย  ศาสตร์การต่อสู้ แสดงความเป็นไทย

โดย แม่ไม้มวยไทย นั้นได้มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน พร้อมกับมีรูปแบบการพัฒนามวยไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งด้าน กติกา  การกฎหมายคุ้มครอง โดยการฝึกฝน มวยไทย นั้นจะช่วยให้มีประโยชน์ ในการเสริมสร้างร่างกาย หรือ เสริมสร้างจิตใจให้มีคุณธรรมมากขึ้น

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง