ผู้นำที่ดี รวมเทคนิค พัฒนาตนเอง สู่ความเป็นผู้นำ

ผู้นำที่ดี

ผู้นำที่ดี สำหรับทุกๆ องค์กรนั้น เป็นปัจจัยสำคัญ และเป็นสิ่งที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยการเป็นผู้นำที่ดีนั้น ไม่ใช่แค่เป็นหัวหน้าหรือ เป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าเท่านั้น แต่ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

ผู้นำที่ดี ควรมีทักษะและลักษณะอย่างไร

การเป็นผู้นำ ทักษะที่จะต้องมี นั้นต้องมีอะไรบ้าง และลักษณะของผู้นำที่ดีนั้น ตามหลักจิตวิทยาควรเป็นอย่างไร มาสรุปกันอย่างง่ายๆดังนี้

ผู้นำที่ดี ควรมีทักษะอย่างไร

การเป็นผู้นำ ควรเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถในการปรับตัว สามารถสื่อสารกับผู้อื่นและเจรจาต่อรองสื่อสารได้ดี แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ สามารถจัดการเวลา มีวิจารณญาณในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ตระหนักรู้ในตนเอง [1]

คุณลักษณะของ ผู้นำที่ดี

ผู้นำ ควรมีคุณลักษณะที่โดดเด่นคล้ายๆ กันอยู่ คือสามารถทำงานและเข้ากันได้กับทุกคน เปิดกว้างและเข้าอกเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา และมีแนวคิดเชิงบวกว่า ทึกคนมีความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกัน และกล้าที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลง [2]

การปฏิบัติการในฐานะ ผู้นำทีม และแนะนำหนังสือ ภาวะผู้นำ

ผู้นำที่ดี จะต้องมีความรับผิดชอบของผู้นำ เวลาที่เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นในฐานะผู้นำ ของทีมนั้น จะต้องรับผิดชอบ 100%โดยเวลาเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นจะต้องยึดหลักดังต่อไปนี้ [3]

แนะนำ หนังสือ ภาวะผู้นำ

ผู้นำที่ดี

หนังสือภาวะผู้นำ สำหรับผู้บริหารองค์การ แนวคิดทฤษฎีและกรณีศึกษา แบรนด์: ปัญญาชน จำหน่ายโดย: B2S ราคา: 399.00

รายละเอียดโปรโมชั่นและรายละเอียดสินค้า อ่านเพิ่มเติมได้ที่ B2S

หลักปฏิบัติการในเรื่องต่างๆ เวลาเกิดปัญหา

  • No Blame คือการไม่ตำหนิติเตียนหรือต่อว่า วิพากษ์วิจารณผู้อื่น ต้องยอมรับผิดชอบและแก้ไขปัญหานั้น
  • No Excuse คือการไม่มีข้อแก้ตัวด้วยการใช้เหตุผลใดๆมารองรับ
  • No Complain ไม่บ่นหรือระบายอารมณ์ เพราะการระบายอารมณ์นั้นไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้นำที่ดี

สรุป ผู้นำที่ดี ต้องมีภาวะของการเป็นผู้นำและสามารถพัฒนาได้

ผู้นำที่ดี นั้นจะเป็นตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จ ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี ดังนั้นแนวคิด วิธีปฏิบัติ คุณลักษณะ ความรับผิดชอบ และหนังสือที่แนะนำไว้ในบทความจะเป็นประโยชน์ กับผู้ที่จะกำลังก้าวขึ้นสู่ ตำแหน่งผู้นำ แน่นอน

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน
Picture of OTP
OTP

แหล่งอ้างอิง