มะเขือเทศ (Tomato) ปลูกอย่างไรให้ได้กำไร

มะเขือเทศ

มะเขือเทศ ปลูกอย่างไรให้ได้กำไรมากกว่าขาดทุน ซึ่งนั้นก็มีหลากหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง หากคุณกำลังสนใจในเรื่องนี้ วันนี้ผู้เขียนจะพาเข้าสู่โหมดการปลูกมะเขือเทศ ตั้งแต่เริ่มแรก โดยจะอธิบายให้กระชับแล้วเข้าใจง่ายขึ้นต่อการลงทุน

การเลือกสายพันธ์ของ มะเขือเทศ เป็นสิ่งสำคัญ 

คุณต้องดูว่า มะเขือเทศ [1] สายพันธ์ุไหนที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ ท้องตลาด และความต้องการของผู้บริโภค เพราะสายพันธ์ุของผักชนิดนี้ มีหลากหลายจนผู้คนนั้นงงไปหมด แต่เราจะยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆ ที่มี เช่น มะเขือเทศลูกใหญ่ มะเขือเทศลูกเล็ก มะเขือเทศสีด่าง มะเขือเทศเชอร์รี่

ขั้นตอนต่อมา 

มะเขือเทศ

เตรียมดินปลูก 

  • ควรที่จะเลือกดินที่มีความร่วนซุย ระบายน้ำได้คล่อง มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ เช่น ดินผสมขุยมะพร้าว ดินใบก้ามปู
  • ดำเนินการใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักสลับกับปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 ทุกๆ 15 วัน 

เพาะเมล็ด 

  • เพาะเมล็ดในถาดเพาะ หรือกระบะเพาะที่มีรูระบายน้ำ แล้วค่อยๆ หยอดเมล็ดลงในหลุมลึกประมาณ 1 ซม. กลบดินบางๆ รดน้ำให้ชุ่ม
  • วางถาดเพาะในที่มีแสงแดดรำไร หมั่นรดน้ำเช้า-เย็น อย่าให้น้ำขัง 

ย้ายกล้าลงแปลงปลูก

  • เมื่อต้นกล้ามะเขือเทศมีใบจริง 4-5 ใบ ย้ายลงแปลงปลูก 
  • จัดระยะห่างระหว่างต้น 40-50 ซม. และระยะห่างแถว 60-70 ซม.

การดูแลรักษา พร้อมถึงวันเก็บเกี่ยว

  • พรวนดินรอบโคนต้น ระวังอย่าให้กระทบราก แล้วคอยสอดส่องแมลง เพื่อต้องการกำจัดมันออกจากต้นไป 
  • มะเขือเทศจะเริ่มออกผลหลังจากปลูกประมาณ 60-90 วัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อผลมีสีสันสดใสตามสายพันธุ์

วิธีคำนวณต้นทุนของการปลูก มะเขือเทศ 

การแบ่งประเภทต้นทุน จะมีการแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ซึ่งต้นทุนเหล่านี้อาจผันแปรได้เสมอ อยู่ที่ตัวของคุณว่า สามารถจัดการมันได้อย่างไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ปลูกแต่ละท่านด้วย เนื่องจากงบประมาณแต่ละครัวเรือนไม่เท่ากัน

3 ประเภทต้นทุน

ต้นทุนคงที่ : เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้น 1 ครั้ง ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิต เช่น ค่าโรงเรือน ค่าอุปกรณ์การเกษตร ค่าระบบน้ำ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน

ต้นนทุนผันแปร : เป็นต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิต เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแรงงาน

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต : ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต = ต้นทุนรวม / ผลผลิตที่คาดว่าจะได้

ตัวอย่างกำไรที่จะได้รับ

มะเขือเทศ

สมมุติว่า No-R มีงบจากต้นทุนการผลิตประมาณ 10,000 บาท สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 3-4 รอบต่อปี ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 2-3 ตัน ขายได้ราคา 10-20 กิโลกรัม คิดเป็นรายได้ 20,000-60,000 บาทต่อไร่/ต่อปี หักลบต้นทุนแล้ว No-R จะได้กำไรจากการปลูก มะเขือเทศ อยู่ที่ 10,000-40,000 บาทต่อไร่/ต่อปี

  • อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างนี้เป็นเพียงการประมาณคร่าวๆ กำไรที่แท้จริงอาจจะมากกว่า หรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ละที่

รีวิวประสบการณ์ปลูก มะเขือเทศ ที่ผ่านมา

ด้วยความที่ผู้เขียนชอบทานมะเขือเทศเป็นทุนเดิม บวกกับความอยากลองปลูกผักสวนครัวทานเอง เลยตัดสินใจลองปลูกมะเขือเทศในกระถาง แล้วก็ทำการศึกษาข้อมูลต่างๆ อยู่สักพัก จึงได้หาพันธุ์และพื้นที่ ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ซึ่งเราก็ได้มีที่พร้อมปลูก

ต่อมา มะเขือเทศ ที่เราทำการเพาะปลูกนั้น นานวันยิ่งออกลูกดกขึ้นทุกวัน (อยู่ที่เราดูแล หมั่นใส่ปุ๋ย) เราจึงมี Mindsets ที่ต้องการขยับขยายพื้นที่ อยากมีธุรกิจของผักชนิดนี้ ก็ได้ตะเวนหาจนเจอ ทำให้เราสานต่อมีมะเขือเทศพอส่งออก แล้วสร้างรายได้ให้กับตัวเราเอง กะจะแค่ปลูกเล่นๆ วันนั้น กลับกลายเป็นธุรกิจอย่างไม่น่าเชื่อ  

สรุป มะเขือเทศ

มะเขือเทศ

การปลูก มะเขือเทศ แม้จะมีปัญหาอุปสรรค แต่ก็สอนให้รู้จักความอดทน ใส่ใจ เรียนรู้  และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี จนปัจจุบันนี้เรามีความสุขจากการได้ปลูกมะเขือเทศทานเอง แล้วส่งออกยังไปจุดจำหน่ายต่างๆ

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง