ประวัติ เค็นโด วิถีแห่งดาบ การสู้แบบซามูไร

เค็นโด

เค็นโด นั้นจะเป็นศาสตร์ที่ใช้ดาบเป็น อาวุธหลัก โดยจะเรียกว่า วิถีแห่งดาบ [1] โดยจะได้รับวัฒนธรรมมาจาก รากฐานของซามูไร โดยจะสืบทอดมาในช่วงปี 1332 ซึ่งเป็นวิชาดาบไม้ ในการฝึกกระบวนท่าต่างๆ การต่อสู้ของวิถีแก่งดาบนั้น ต้องรุนแรง เด็ดขาด ต่อเนื่อง

โดยถ้าย้อนกลับไปนั้น จะมีจุดเริ่มต้นจากการที่เปลี่ยน ความหมายของ ดาบนั้น ไม่ใช่เพียงแค่เอาไว้ชนะคู่ต่อสู้อย่างเดียว แต่ยังเป็น ดาบที่ให้ชีวิต ซึ่งในยุคนั้นนักปรัชญาได้ออกมานำเสนอตำราที่มีความเกี่ยวข้อง กับ วิถีแห่งดาบ

พร้อมกับในศตวรรษที่ 18 ได้นำดาบไม้ไผ่ เข้ามาใช้ในการฝึกเพื่อการหลีกเลี่ยง อาการบาดเจ็บในการฝึก จนในที่สุดในยุค 1868 รัฐบาลก็เลยได้ออกข้อห้ามไม่ให้ พกดาบ จนถูกห้ามไม่ให้ใช้ดาบอีกด้วย โดยหลังจากที่กลับสู่อิสรภาพที่ไม่ได้ทำสงครามแล้วนั้น ก็ได้หยิบเค็นโดกลับมาฝึกใหม่อีกครั้ง

ซึ่งการต่อสู้แบบ วิถีแห่งดาบนั้นจะเป็นศาสตร์ที่มีการโยงเข้ากับ วิถีแห่งชีวิต เป็นความเชื่อของเหล่าญี่ปุ่น ทั้งนักรับ ซามูไร โดยปัจจุบันได้มุ่งเน้นไปในการควบคุมจิตใจ ความสงบ จิตวิญญาณ เพื่อให้เหล่าผู้เล่นกล้าก้าวเข้าสู่สังคมได้

เค็นโด กับปรัชญา ศาสตร์การต่อสู้ ด้วยวิถีแห่งดาบ

โดยเป้าหมายของ วิถีแห่งดาบ จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับ จิตใจ จิตวิญญาณ [2] โดยจะผสมไปด้วยเทคนิค พร้อมกับความเคารพต่อคู่ต่อสู้ โดยจะส่งเสริมไปในเรื่องการมุ่งเน้นพัฒนาศาสตร์การต่อสู้ให้สูงขึ้นไปอีก

โดย เค็นโด นั้นจะมาคู่กับ ระเบียบ วินัย และ สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้ พร้อมกับการปลูกฝังเรื่อง จิตวิญญาณที่แข็งแกร่ง ความจริงใจ มารยาทการให้เกียร์ และ พร้อมกับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอด

โดยกีฬาชนิดนี้นั้น เรื่องมารยาท เป็นเรื่องสำคัญมากการให้เกียร์ติ ทั้งเรื่องการสู้แบบเต็มกำลัง ไม่มีการอ้อมแรงเด็ดขาด ไม่งั้นจะเป็นการไม่ให้เกียร์ติคู่ต่อสู้ของตนเอง การประดาบกันนั้น เป็นการแสดงถึงความเข้าใจ และให้ตื่นรู้ ถือว่าเป็นอุดมคติในการบรรลุความเข้าใจศิลปะการต่อสู้แบบนี้ให้ได้

เค็นโด อุปกรณ์สำคัญ จะต้องมีอะไรบ้าง

เค็นโด

โดยกีฬา ชนิดนี้สมควรต้องมีเครื่องป้องกันไว้ด้วย โดยในแต่ละครั้งที่ฝึกฝนนั้น อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุก็ได้ โดยจะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกัน

ดาบ นั้นจะใช้เป็นดาบไม้ ที่มีชื่อเรียกว่า ชิไน ซึ่งจะประกอบเป็นแผ่นไม้ไผ่ จะใช้ในการฝึกฝน และ การแข่งขันมากมาย ซึ่งเกราะป้องกัน เกราะจะมีตรง ศีรษะ และ แขน หรือจะเป็นตามมือ แถมยังมีเกราะตรงลำตัว เพื่อการฝึกฝนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระดับชั้นใน เค็นโด จะมีอะไรบ้าง

ซึ่งระดับนั้นจะมี คิว, ดั้ง เพราะด้วยแต่ละระดับนั้นจะมีความแตกต่างกัน ซึ่ง คิว นั้นจะมีตั้งแต่ 5-1 ลำดับ ถัดไปก็จะเป็นระดับ ดั้ง ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้น โดยจะมีระดับชั้นตั้งแต่ 1-10 ระดับ แถมยังจำกัดอายุในการเรียนอีกด้วยจะเริ่มตั้งแต่อายุ 13 ปีขึ้นไปเท่านั้น

โดยแต่ละขั้นจะเป็น คำนำหน้าผู้ที่มีระดับชั้นสูง โดย จะมีทั้งเหล่าผู้สอน และ ดั้งระดับ 6 ขึ้นไปจะเป็นเหล่าอาจารย์ แถมถ้าผู้ที่อยู่ในดั้งระดับ 7 ขึ้นไปนั้นก็จะหมายถึง ปรมาจารย์

สรุป เค็นโด วิถีแห่งดาบ การต่อสู้ สุดเฉียบขาด

โดย เค็นโด นั้นจะเป็นที่รู้จักกันใน ญี่ปุ่น ด้วยคำว่า วิถีแห่งดาบ เชื่อมโยงเข้ากับ วิถีแห่งชีวิต ซึ่งในการฝึกฝนจะได้ทั้ง ร่างกายที่มีสุขภาพแข็งแรง และ การมุ่งเน้นเรื่องการสอนให้ควบคุมจิตใจ เข้าถึงรากลึกความเป็น วิถีแห่งดาบ โดยสามารถแบ่งผู้ชำนาญได้ตามแต่ละขั้นที่เราได้กล่าวไปข้างต้น

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง