Corn ประโยชน์ สารอาหาร ราคา

Corn

Corn หรือ ข้าวโพด ไม่เพียงแต่เป็นอาหารหลักสำหรับมนุษย์ และสัตว์ทั่วโลก แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่เกษตรกรรม ไปจนถึงการผลิตพลังงานชีวภาพ ข้าวโพดไม่เพียงมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมีบทบาททางวัฒนธรรมในหลายๆ สังคมทั่วโลก

Corn ชื่อวิทยาศาสตร์ Zea mays คืออะไร

Corn หรือที่รู้จักในชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zea mays เป็นพืชล้มลุกจากตระกูล Poaceae หรือหญ้า ตระกูลเดียวกับ Oat ซึ่งมีถิ่นกำเนิดมาจากเม็กซิโก ข้าวโพด มีหลากหลายสายพันธุ์ และสามารถปลูกได้ในสภาพอากาศ ที่แตกต่างกันมากมายทั่วโลก

Corn ประวัติและที่มา พืชเกษตรที่เก่าแก่

Corn เป็นหนึ่งในพืชเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีหลักฐานการปลูกข้าวโพด ในเม็กซิโกมากกว่า 7,000 ปีก่อน โดยชาวพื้นเมืองอเมริกัน เป็นผู้เพาะปลูก และพัฒนา ข้าวโพด จากพืชท้องถิ่น เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ได้รับการนำไปทั่วโลก โดยนักเดินทางชาวยุโรป หลังจากการค้นพบทวีปใหม่

Corn การเพาะปลูกทั่วโลกและในประเทศไทย

Corn ปลูกได้ดีในดินที่มีคุณภาพดี และมีการระบายน้ำที่ดี ปัจจุบันปลูกอย่างแพร่หลายในอเมริกา ทั้งเหนือและใต้ จีน บราซิล และแอฟริกา พืชนี้ต้องการน้ำในปริมาณที่เหมาะสม และแดดจัด เพื่อการเติบโตที่ดีที่สุด

ในประเทศไทยเองก็มีการเพาะปลูก ข้าวโพด ในปริมาณมาก จากข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก รวมทั้งประเทศจำนวน 213.565 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 206.896 ไร่ ผลผลิต 450,358 ตัน ผลผลิตต่อไร่เพาะปลูก 2,109 กก. ผลผลิตต่อไร่เก็บเกี่ยว 2.177 กก. [1]

Corn ประโยชน์ และปริมาณสารอาหารในข้าวโพด

Corn เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต ให้พลังงานสูง นอกจากนี้ยังมีวิตามิน และAnti oxidant ในอุตสาหกรรมใช้ในการผลิตเอทานอล พลังงานชีวภาพ น้ำตาล Corn syrup และพลาสติกชีวภาพ และสามารถใช้ซังข้าวโพด และเมล็ด ข้าวโพด เป็นอาหารหลักสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์ปีก

ปริมาณสารอาหารของข้าวโพด 100 กรัม

 • Calcium 15 milligrams
 • Carbohydrate 905 grams
 • Energy 25 calories
 • Fat 0.1 gram
 • Fiber 0.2 grams
 • Iron 0.5 milligrams
 • Niacin 0.3 milligrams
 • Phosphorus 66 milligrams
 • Protein 3.3 grams
 • Vitamin A 129 international units
 • Vitamin B1 0.06 milligrams
 • Vitamin B2 0.12 milligrams
 • Vitamin C 12 milligrams

ที่มา: ข้าวโพด [2]

Corn ยกตัวอย่างราคาขายทั่วไป

Corn มีจำหน่ายอย่างแพร่หลายในตลาดสด ร้านขายผักผลไม้ และแม้แต่ร้านค้าออนไลน์ทั่วโลก ยกตัวอย่างราคาที่วางขาย

 • ข้าวโพด หวาน Hybrid 3
  เกรด LA (Large, Beautiful) ราคา 6 บาท ต่อ 1 ฝัก
  เกรด MA (Medium, Beautiful) ราคา 5 บาท ต่อ 1 ฝัก
  เกรด SA (Small, Beautiful) ราคา 4 บาท ต่อ 1 ฝัก
 • ข้าวโพด หวาน A5
  เกรด LA (Large, Beautiful) ราคา 20 บาท ต่อ 1 ฝัก
  เกรด MA (Medium, Beautiful) ราคา 16 บาท ต่อ 1 ฝัก
  เกรด SA (Small, Beautiful) ราคา 8 บาท ต่อ 1 ฝัก

ที่มา: ข้าวโพด [3]

Corn ข้อแนะนำในการนำมารับประทาน

Corn สามารถบริโภคได้หลายวิธี เช่น ต้ม, ย่าง, หรือทำเป็น popcorn ยังสามารถนำไปทำซุป ข้าวโพด หรือเพิ่มในสลัด เพื่อเพิ่มความหวาน และเนื้อสัมผัสที่น่าสนใจ ให้กับจานอาหาร

สรุป Corn พืชที่มีบทบาทสำคัญ ในอุตสาหกรรมต่างๆ

Corn

Corn ไม่เพียงแต่เป็นอาหาร ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเท่านั้น แต่ยังเป็นพืช ที่มีบทบาทสำคัญ ในอุตสาหกรรมต่างๆ และเป็นพืชที่มีความหลากหลาย ในการประยุกต์ใช้ ทั้งในครัวเรือน และระดับโลก ข้าวโพด ยังคงเป็นหนึ่งในพืชเกษตรที่สำคัญที่สุด ทั้งการบริโภค และการใช้งานทางอุตสาหกรรม

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง