ผักที่สุนัขกินไม่ได้ และอันตรายต่อสุขภาพสุนัข

ผักที่สุนัขกินไม่ได้

ผักที่สุนัขกินไม่ได้ หนึ่งในเรื่องที่ต้องระมัดระวัง คืออาหารที่ให้สุนัขกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผักบางชนิด ที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพของสุนัข การดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของสุนัข เป็นสิ่งสำคัญมาก บทความนี้ จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผัก ที่ไม่ควรให้สุนัขกิน และเหตุผล ที่ทำให้ผักเหล่านี้ เป็นอันตราย

ผักที่สุนัขกินไม่ได้ มีอะไรบ้างที่อันตรายต่อสุนัข

 • หอมใหญ่และกระเทียม Onion and Garlic
  หอมใหญ่และกระเทียม มีสารที่เรียกว่า thiosulfate ซึ่งสามารถทำลาย เซลล์เม็ดเลือดแดง ของสุนัข ทำให้เกิดโรคโลหิตจางได้ หากสุนัขกินหอมใหญ่ หรือกระเทียม เข้าไปในปริมาณมาก อาจมีอาการอาเจียน ท้องเสีย และเหนื่อยล้า
 • มันฝรั่งดิบ Raw Potato
  มันฝรั่งดิบมีสาร solanine ซึ่งเป็นสารพิษ ที่สามารถทำให้สุนัข มีอาการอาเจียน ท้องเสีย และมีอาการปวดท้อง หากสุนัขกินมันฝรั่งดิบ เข้าไปในปริมาณมาก อาจทำให้เกิดอาการชัก และหัวใจเต้นผิดปกติได้
 • มะเขือเทศดิบ Raw Tomato
  มะเขือเทศดิบมีสาร solanine เช่นเดียวกับมันฝรั่ง ซึ่งสามารถทำให้สุนัข มีอาการป่วยได้ ถ้าสุนัขกินมะเขือเทศดิบ ในปริมาณมาก อาจทำให้เกิดอาการชัก และปัญหาทางเดินหายใจ
 • หน่อไม้ฝรั่งดิบ Asparagus
  ถึงแม้ว่าหน่อไม้ฝรั่งสุก จะไม่เป็นพิษต่อสุนัข แต่หน่อไม้ฝรั่งดิบ สามารถเป็นอาหารที่ย่อยยาก สำหรับสุนัข ทำให้เกิดอาการท้องอืด และท้องเสียได้
 • เห็ด (Mushrooms)
  เห็ดบางชนิด มีสารพิษ ที่สามารถทำให้สุนัขมีอาการคลื่นไส้ ท้องเสีย อาเจียน และอาจทำให้เกิดปัญหาหัวใจได้ ควรหลีกเลี่ยง การให้สุนัขกินเห็ด ที่ไม่มั่นใจว่าเป็นเห็ดปลอดภัย

ที่มา: 10 ผักและผลไม้ที่มีอันตรายหรือเป็นโทษต่อสุนัข [1]

 

ผักที่สุนัขกินไม่ได้ อันตรายของหอมใหญ่และกระเทียม

ผักที่สุนัขกินไม่ได้

หอมใหญ่และกระเทียม เป็นผักที่มีความอันตราย ต่อสุขภาพของสุนัข เนื่องจากมีสารประกอบ ที่เป็นพิษสำหรับสุนัข ซึ่งสามารถทำให้เกิดปัญหา สุขภาพต่างได้ สารพิษในหอมใหญ่และกระเทียม มีชื่อว่า Thiosulfate หรือที่มีชื่อทางเคมีว่า Na2S2O3

เป็นสารประกอบ Sulfur ที่มีบทบาทสำคัญ ในกระบวนการทางเคมีหลายๆ ด้าน ซึ่งเป็นสารประกอบ ที่สามารถทำลาย เซลล์เม็ดเลือดแดง ของสุนัข สารนี้ไม่สามารถถูกย่อย ในระบบทางเดินอาหาร ของสุนัขได้ ทำให้เกิดการสะสม และเป็นพิษ และนอกจากการศึกษา เรื่องผักที่สุนัขกินไม่ได้แล้ว ควรศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง ผลไม้ที่หมากินไม่ได้

ผักที่สุนัขกินไม่ได้ ปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุนัข

การบริโภคหอมใหญ่ และกระเทียม สามารถเป็นอันตราย ต่อสุขภาพของสุนัขได้ หากกินในปริมาณที่มากเกินไป ปริมาณที่เป็นอันตราย ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัว ของสุนัข โดยทั่วไปแล้ว หากสุนัขกินหอมใหญ่ในปริมาณเกิน 0.5% ของน้ำหนักตัว อาจทำให้เกิดพิษได้ ตัวอย่างเช่น

สุนัขน้ำหนัก 10 กิโลกรัม การกินหอมใหญ่หรือกระเทียมประมาณ 50 กรัม (ประมาณ 1/10 ของหอมใหญ่ขนาดกลาง) สามารถทำให้เกิดพิษได้ และสุนัขน้ำหนัก 20 กิโลกรัม: การกินหอมใหญ่หรือกระเทียมประมาณ 100 กรัม (ประมาณ 1/5 ของหอมใหญ่ขนาดกลาง) สามารถทำให้เกิดพิษได้ [2]

ผักที่สุนัขกินไม่ได้ หอมใหญ่และกระเทียมพิษต่อสุนัข